Timmerbedrijf Ludo Aarts | Munnikenheiweg 20 | 4879 NG Etten-Leur

Verwerkingsvoorschriften

Download hier de verwerkingsvoorschriften in PDF formaat.

Belangrijkste aandachtpunten voor de behandeling van geveltimmerwerk op de bouwplaats.

Als timmerfabriek produceren wij het geveltimmerwerk conform de KVT en leveren hierdoor onder KOMO? attest met productcertificaat voor houten gevelelementen. De bouwdelen worden met de grootst mogelijke zorg voor u gemaakt en gegrond c.q. kant en klaar afgewerkt, met verf van Sigma Coatings

Om een op elkaar afgestemd en gegarandeerd verfsysteem te krijgen, adviseren wij u om het geveltimmerwerk op de bouwplaats verder bij te werken en af te schilderen met producten van Sigma Coatings.

Daarnaast vragen wij uw aandacht voor de behandeling van de elementen op de bouwplaats tijdens de bouwperiode en plaatsing. De KVT geeft in de katernen 72 en 73 de voorschriften weer voor transport, opslag en montage op de bouwplaats. Hieronder vindt u een korte samenvatting van de katernen in relatie tot het schilderwerk.

Indien de navolgende voorschriften worden nagestreefd, voorkomt men onnodige schade aan het geveltimmerwerk. Bij inachtneming van de genoemde voorschriften met betrekking tot transport en opslag, zal de kwaliteit alsmede de levensduur van de gevelelementen worden gewaarborgd.

Transport en opslag:

 • De gevelelementen verticaal transporteren en opslaan, of op kozijnbokken,
 • Controleer bij aankomst op de bouw of de gevelelementen onbeschadigd en compleet zijn,
 • De kozijnen of elementen op bokken en tenminste 10/12 cm vrij van de verharde grond opslaan, op zand op bielzen opslaan.
 • De Kozijnen of elementen overdekt of afgeschermd opslaan.
 • Bij opslag onder zeil, zorg dragen voor voldoende ventilatie rondom kozijnen of elementen.
 • Kozijnen of elementen alleen aan hijspunten of rondom in de strop hijsen, nooit aan de bovendorpel, brede kozijnen altijd aan de evenaar.
 • Dorpels en stijlen van raam- en deuropeningen, die dienen als aan- en afvoerkanaal tijdens de ruwbouw, tijdelijk extra beschermen.
 • Voorkom langdurige extreme vochtbelasting van de kozijndelen door waterverzamelpunten te mijden. Voorkom opzamelen van water ter plaatse van DPC folie, openstaande loodslabben, opzamelen van water in glassponningen.

Stellen en bevestigen (Conform KVT, Katern 11 en 12).

 • Gebruik geen grote en zo weinig mogelijk draadnagels bij het stellen, vermijd zoveel mogelijk spijkergaten in kozijndelen buiten de glaslijn. Bevestig stellatten nooit aan bewegende delen en voorkom doormetselen;
 • Draadnagels voor het stellen mogen beperkt en dan uitsluitend in verticale vlakken of de onderzijde van dorpels worden aangebracht, op de plaatsen die goed bereikbaar zijn voor reparatie.
 • De ontstane gaten moet men repareren.
 • Stelhout moet zodanig worden aangebracht dat geen capillair water wordt vastgehouden, zonodig moet men afstandhouders gebruiken.
 • Bevestig zoveel mogelijk de stellatten in de glassponning.
 • Vervormingen en stijlen en dorpels als gevolg van doormetselen of doorbuigen mogen niet meer dan 0,5 mm/m bedragen.
 • Om doormetselen te voorkomen, moeten kozijnstijlen voldoende stijf zijn of tijdelijk worden verstijfd.
 • De verankering van gevelelementen aan de omrandingsconstructie moet voldoen aan de eisen van stijfheid en sterkte, waarbij een dichte rondgaande bouwkundige aansluiting vereist is.
 • De bevestiging moet een geringe werking van het hout en het houten element op kunnen vangen.
 • Vervormingen in de omrandingsconstructie mogen geen nadelige invloed hebben op de elementen, noch belastingen hierop uitoefenen. Een flexibele verankering kan dit waarborgen.

Afwerking

 • Het afschilderen en de onderhoudswerkzaamheden dienen te gebeuren conform de onderhoudsvoorschriften die bij de elementen worden afgeleverd door de timmerfabrikant en verfleverancier.
 • Grondverflaag controleren, schoonmaken, ontvetten en licht schuren voor afwerking.
 • Voorkom het doorschuren van het grondverfsysteem ter plaatse van eventuele scherpe kanten en afgeronde hoeken. Let hier vooral op als er speciale profielen aan gefreesd zijn.(duivejagerprofiel ed.)
 • Voor het afschilderen moet altijd de vereiste grondverflaag hersteld zijn op de vereiste dikte.
 • Waterafvoeropeningen en ventilatie- of ontluchtingsgaten open houden.
 • Voorkom beschadiging en beschilderen van tocht- en kaderprofielen.
 • Hang- en sluitwerk beschermen, nastellen en niet overschilderen.

Schilderwerk wordt verricht onder verantwoordelijkheid van gecertificeerde schildersbedrijven.
Glaszetten wordt verricht onder verantwoordelijkheid van gecertificeerde glaszettersbedrijven.
Beglazen conform KVT katern 12 en NPR 3577 (beglazen van gebouwen)

Onderhoud: reinigen met een ph neutraal reinigingsmiddel. Geen schuurmiddelen gebruiken.

Het negeren van de geldende voorschriften ten aanzien van transport en opslag kan het verstrekken van een eventuele garantie in de weg staan. Waarborg de levensduur van geveltimmerwerk en tref de maatregelen op de bouwplaats, welke nodig zijn om de kwaliteit te handhaven.

Wij zijn bereid u bij te staan met raad en daad betreffende de verwerking van onze aan u geleverde gevelelementen . Om zo gezamenlijk tot een goed eindproduct op de bouw te komen met als hoofddoel klachten van de klant(en) te voorkomen.

Bij geconstateerde afwijkingen verzoeken wij u zo spoedig mogelijk met onze timmerfabriek contact op te nemen. Wij zullen dan in overleg met verschillende partners in dit bouwproces de afwijkingen zo spoedig mogelijk oplossen.

Copyright 2024 Timmerbedrijf Ludo Aarts | Alle rechten en typefouten voorbehouden | WordPress website: Altyd internetdiensten